Katz-schaal

De KATZ-schaal is niet meer weg te denken uit de zorgsector. Aan de hand van dit instrument wordt de graad van zorgafhankelijkheid van een cliënt of bewoner bepaald, wat rechtstreeks samenhangt met de overheidsfinanciering van je voorziening. De overheid ziet dan ook streng toe op de juiste toepassing ervan. Maar een juiste inschatting van de zorgnoden van je bewoners is natuurlijk ook essentieel voor het creëren van het juiste zorg- en dienstenaanbod voor jouw bewoners.
 
Tijdens deze vorming staan we stil bij het belang van het correct gebruik van de katz-evaluatieschaal en de link met de MMSE. De regelgeving van het RIZIV wordt uitvoerig besproken aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en concrete casussen. Hierdoor leer je de Katz-schaal correct te interpreteren.
Naast het belang van correct invullen, hebben we ook aandacht voor het belang van correcte opvolging van de zorgafhankelijkheid van de bewoner én het up-to-date houden van de registratie.
We gaan ook dieper in op categorie D, op het 'gespecialiseerd diagnostisch bilan' en de verplichtingen van het woonzorgcentrum. Je krijgt tot slot ook praktische tips voor de voorbereiding op de kappacontrole, waarbij de overheid het correcte gebruik van de KATZ-schaal nagaat. 
 
Wil je zeker zijn van de zorggraad in je voorziening? Goed scoren op de officiële Kappa-controle en bijgevolg sancties voorkomen?
Dan mag je deze vorming niet missen!

Thema: 
Dementie, Palliatieve Zorg, Zorg
Doelgroep: 
Leidinggevenden, Kine, ergo en logo, Verpleegkundigen
Prijs: 

Op aanvraag

Op aanvraag

Aantal cursisten: 
18
Locatie: 
Kasteel Ter Ham
In eigen WZC of andere locatie
Duur van de opleiding: 
Halve dag

Vorige opleiding scoorde 9,14/10