Fixatie-arme zorg

Fixatie of vrijheidsbeperking is een heikel thema in de zorgsector.
De basisgedachte is dat fixatie altijd het middel moet zijn waar je pas in allerlaatste instantie naar grijpt. Daarom is het erg belangrijk om gedrag van bewoners juist te kunnen analyseren. Vanwaar komt ‘probleemgedrag’? Krijgt de bewoner bijvoorbeeld teveel of net te weinig prikkels? Hoe pak je ‘probleemgedrag’ aan zonder tot fixatie te moeten overgaan?
Tijdens deze opleiding gaan we samen op weg om naar een fixatiearmbeleid, door middel van een belevingsgerichte kijk en aanpak !
Keuze uit basisdag (zie dag 1) van 7u of module van 32u met betaald educatief verlof.
Dag 1:  Fixatie of vrijheidsbeperkende maatregelen

 • Definitie
 • Waarom fixeren we en wat zijn de risico’s van fixeren
 • Wat zegt de wetgeving?  (smk’s, RVT-norm, K.I.’s, rechten van de patiënt, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid)
 • Zingeven aan gedrag… Wat is ‘gedrag’ en welke factoren kunnen gedrag beïnvloeden ?

 
Dag 2:  Belevingsgerichte benadering

 • Link met onderhandelde zorg model
  • Hoe kunnen we de zorg afstemmen op de persoonlijke behoeften en levensstijl van de bewoner?
  • Hoe beter we de bewoner ‘kennen’ hoe makkelijker het is om inzicht te krijgen in zijn gedrag…
 • Probleem analyse ? hoe doe je dat ? ‘ABC-model’ en ‘www-vragen’  adhv concrete casussen

 
Dag 3:  Fixatieprocedure

 • Uitwerken individueel stappenplan voor de eigen instelling
 • Visie en waarden
 • Beleid
 • Procedure + fixatiefiche
 • Materialen
 • Zorgdossier

 
Dag 4:  Implementatie 

 • Bewonersgericht interprofessioneel overleg
 • Casussen

 
 

Thema: 
Dementie, Zorg, Onderhandelde zorg, Kwaliteitsindicatoren, Zorgbeleid
Doelgroep: 
Directie, Stafleden, Leidinggevenden, Kine, ergo en logo, Verpleegkundigen
Prijs: 

Op aanvraag

Op aanvraag

Aantal cursisten: 
16
Locatie: 
Kasteel Ter Ham
In eigen WZC of andere locatie
Duur van de opleiding: 
Van 9 tot 16u30