Aromatherapie in de ouderenzorg

Aromatherapie is het geïnformeerde en wetenschappelijk onderbouwde gebruik van zuivere plantengeurstoffen , etherische oliën genaamd, om gezondheid en algemeen welzijn te behouden en/of te verbeteren. Aromazorg werkt met een welbepaalde selectie van etherische oliën die geïntegreerd worden in vele velden en toepassingen van de zorgverlening en terecht een plaats heeft gekregen in de complementaire zorg . Ze heeft tot doel de reguliere basiszorg vanuit een holistische visie op ziekte en gezondheid aan te vullen. Dit houdt in dat ze comfort brengt in de basiszorg , een probleem kan verzachten en preventief kan werken op meerdere terreinen zowel op fysiek gebied ( vb ademhaling, wondzorg) als bij psycho emotionele processen ( vb .palliatieve fase)
Naast de basisinformatie over de etherische oliën , zijn de dagen zeer praktijkgericht met het leren uitvoeren van meerdere aromamassages en aanrakingstechnieken , aromazorgbaden, verstuivingstechnieken , met inzicht in veiligheidsvoorschriften en het opstellen van richtlijnen om de aromazorg vlot integreerbaar te maken in de dagelijkse zorg. Ook het leren observeren van het effect van aromazorg is deel van elk dagprogramma vb pijnbeleving, hartritme, ontspanning, slaappatroon, emotioneel en mentaal welbevinden.
Het comfort van ouderen, chronisch zieken, palliatieve patiënten, mensen met dementie of een handicap is van essentieel belang voor hun levenskwaliteit. Het gebruik van aromatherapie kan daarbij een grote hulp zijn. In deze opleiding leren we je wat essentiële oliën zijn en op welke manieren ze gebruikt kunnen worden. We benaderen gezondheid op een holistische manier en tonen je hoe etherische oliën de bewoner of patiënt kunnen helpen op fysiek, psychisch en spiritueel
Keuze uit verschillende themadagen:

  • basis aromazorg - hand- en armmassage
  • aromatische zorgbaden en voetmassages
  • aromazorg bij pijnen en in de palliatieve zorg - hoofd/gelaatsmassages
  • aromazorg bij maag- en darmproblemen
  • psycho-emotionele ondersteuning en zelfzorg voor de zorgverlener

 
 
 
 

Thema: 
Dementie, Palliatieve Zorg, Zorg
Doelgroep: 
Kine, ergo en logo, Verpleegkundigen, Zorgkundigen, Animatoren
Prijs: 

Op aanvraag

Op aanvraag

Aantal cursisten: 
18
Locatie: 
Kasteel Ter Ham
In eigen WZC of andere locatie
Duur van de opleiding: 
1 dag van 9u tot 16u30