2019.09 Module Inspirerend leiderschap

Leidinggeven in de zorg is voortdurend balanceren tussen prangende belangen: die van de bewoners/cliënten, hun familieleden, die van jouw medewerkers en die van de organisatie en de budgettaire realiteit. En dan zijn er nog jouw persoonlijke belangen, noden, ambities en visie.
Optimum C biedt houvast tijdens deze evenwichtsoefening, zodat je zelfzeker en effectief aan jouw doelstellingen en die van je organisatie kunt werken. 
Neem deel aan de exclusieve mastermodule ‘Inspirerend Leiderschap’ en wordt de leider die je wil zijn, die je ook langere tijd kan zijn en die het verschil maakt voor jouw team.
 
Deze opleiding leert je als leidinggevenden te kijken naar je eigen rol , je team en je organisatie.
Na deze opleiding ben je in staat om binnen hetzelfde budget efficiënter te werken en slagkrachtiger te handelen zodat kwaliteit van zorg en werk verhogen. Dankzij jouw inspirerende rol krijgen je medewerkers meer goesting en worden ze op hun beurt actieve promotors van je organisatie.
 
Dag 1: Wat willen wij met onze organisatie realiseren? 
Twee prangende vragen:

  1. Wat maakt onze organisatie de moeite waard om voor te werken? Een sterke visie mobiliseert mensen en geeft betekenis aan ieders job. Waar gaat de zorgsector naar toe? Wie zijn onze klanten van morgen? Op welk speelveld zijn wij actief? Waar wil mijn organisatie het verschil maken?
  2. Wat zijn de aktiviteiten die we in onze organisatie gedaan moeten krijgen? Orgaisaties maken strategische keuzes door het bepalen van de kernactiviteiten en staan vervolgens voor de uitdaging om hun strategie waar te maken in operationele processen. Hoe past mijn woonzorgcentrum binnen deze verwachtingen? Welke processen heb ik nodig? Welke eisen stellen wij ons? Welke doelen willen we bereiken op korte en lange termijn? Waar liggen onze sterktes en waar is er werk aan de winkel? Hoe maken we dit alles zichtbaar op het terrein? Het resultaat telt. wat zijn de uitdagingen?

 
Dag 2: Hoe maken wij dit waar? Hoe gaan we onze organisatie uittekenen of optimaliseren?
Twee prangende vragen:

  1. Leiderschap. Op wie kunnen we rekenen om verantwoordelijkheid te nemen voor wat? Hoe inspireer ik anderen? Wat is mijn leiderschapsstijl? Wat zijn mijn sterke punten, waar moet ik op letten?Inspirerend leiderschap omvat drie rollen: leider - manager - coach. Wat verwachten we van deze rollen? Hoe maak ik ze eigen? Goede leiderschap vraagt inzet en tijd. Maken wij hier tijd voor? Stellen we de juiste prioriteiten? Maak gebruik van het Groene - Oranje - Rode tijdsconcept.
  2. Hoe verdelen we de taken en verantwoordelijkheden binnen onze organisatie? Wees consequent bij de opbouw van de macrostructuur van het woonzorgcentrum. Elke structuur heeft voor- en nadelen. Hoe verticaal bijsturen? Hoe coördineren over de afdelingen heen?

Dag 3: Hoe leren we mensen samenwerken?
Twee prangende vragen:

  1. Hoe zorgen we ervoor dat ieders passie en talent aan bod kan komen en we tevens op de hulp van collega's kunnen rekenen? Als een groep een team wordt is dit een onschatbare bron van energie waardoor meer mogelijk wordt. Zet in op de teamontwikkeling!
  2. Welke rollen en functies hebben we echt nodig? De juiste microstructuur helpt een team haar doelstellingen te bereiken. Functieomschrijvingen worden vertaald in rijke functieontwikkelingen.

Dag 4: Hoe garanderen we het succes van klantgericht werken?
Twee prangende vragen:

  1. Wat verwachten wij van onze medewerkers op vlak van vaardigheden en gedrag? Hoe klantgerichtheid bewaken? Een medewreker met een duidelijk inlooptraject zal meer bijdragen om onze visie in de praktijk zichtbaar te maken. Laat medewerkers groeien en gebruik hun passie en talent. Wat is onze rol als coach? Optimum C leert de nodige basisvaardigheden op vlak van communicatie. Tevens staan we stil bij verschillende soorten gesprekken: feedbackgesprek, evaluatiegesprek, bijsturingsgesprek, groeigesprek, ziekteverzuimgesprek.
  2. Welke systemen kunnen ons helpen om onze doelstellingen te bereiken?

 
Dag 5: Make it happen!
Geen vragen maar antwoorden.
Deze dag bestaat uit 2 delen:

  1. Coaching voor gevorderden: "Aan de slag".
  2. Opstellen van een actieplan voor uw eigen woonzorgcentrum.

We starten elke dag vanaf 08:30 met een licht ontbijt! 
 
Naast deze opleiding bieden we ook maatwerk aan om projectmatig te bekijken hoe we van je organisatie een nog betere Innovatie Zorgorganisatie maken. We luisteren graag naar je verwachtingen en knelpunten binnen je organisatie en maken dan samen een actieplan op.
Vraag alvast een vrijblijvend gesprek aan.
 
 

 

Thema: 
IAO/Leider, Manager
Doelgroep: 
Directie, Stafleden, Leidinggevenden
Prijs: 

160 (5 dagen + ontbijt)

ex. 21% btw
€160/dag x 5

Aantal cursisten: 
15
Locatie: 
WZC Zilverlinde - Berkenstraat 15 - Olen
Duur van de opleiding: 
Module van 40u met educatief verlof!
Extra info: 

Licht ontbijt en broodjeslunch zijn voorzien.

Vormingsdata: 
Dag1
dinsdag, 24 september, 2019 - 08:30 tot 17:00
Dag2
dinsdag, 15 oktober, 2019 - 08:30 tot 17:00
Dag3
dinsdag, 29 oktober, 2019 - 08:30 tot 17:00
Dag4
dinsdag, 12 november, 2019 - 08:30 tot 17:00
Dag5
dinsdag, 26 november, 2019 - 08:30 tot 17:00
Wijziging locatie!

 

Docent: 

Rudi Veekhoven

Rudi Veekhoven, gedelegeerd bestuurder Optimum C, is van opleiding kinesitherapeut en vond professioneel al snel zijn passie in de ouderenzorg. Vandaag kan hij terugkijken op meer dan 25 jaar ervaring in de sector. Hij zag ouderenzorgorganisaties van dichtbij evolueren en stond daarbij dikwijls mee aan het roer. Gedurende zijn loopbaan bleef hij zich specialiseren (Vlerick, K.U.Leuven …), met een bijzondere voorliefde voor HR en people management. Omdat hij zelf heel wat functies heeft uitgeoefend, is hij vandaag niet enkel de man van de theorie, maar ook van de zorgpraktijk.
Vandaag is hij onder meer Senior Consultant ‘innovatieve arbeidsorganisaties’ bij Flanders Synergy. Hij leidt expertisecentrum Optimum C met veel passie, en staat ook graag nog eens zelf ‘voor de klas’. Daar heeft hij een reputatie opgebouwd dankzij zijn ‘motivational speech’-stijl van doceren.