Tevredenheidsmeeting medewerkers

Een tevreden, gemotiveerd en betrokken team, dat is de ultieme droom van de meeste ondernemingen. In de zorg is dit niet anders - en misschien zelfs nog meer! Maar om goede initiatieven te kunnen nemen, moet je natuurlijk weten hoe het gesteld is met die tevredenheid.

Waarom investeren in de tevredenheid van medewerkers?

 • Betrokken medewerkers nemen meer initiatief en zijn creatiever. Als er een probleem is in de organisatie, voelen ze zich niet enkel deel van dat probleem, maar ook van het zoeken naar een oplossing. Betrokken medewerkers verlaten de organisatie minder snel. 
 • Tevreden medewerkers zijn minder vaak ziek - de organisatie moet minder energie steken in vervangingen en aanpassingen van uurroosters.
 • Goed opgeleide medewerkers voelen zich gewaardeerd - onderzoek wijst uit dat investeren in vorming en het geven van meer verantwoordelijkheid een grotere impact heeft op jobtevredenheid dan een loonsverhoging. 
 • In de zorgsector is het belang van het welzijn van de medewerkers zo mogelijk nog essentiëler. Het straalt immers voelbaar af op de bewoners met wie de medewerkers voortdurend in contact staan. 

Waarom een tevredenheidsmeting door Optimum C?

 • Optimum C beschikt over een geijkt digitaal systeem. Het invullen van de vragenlijst duurt max. 15 minuten. Dankzij onze ervaring met het afnemen en verwerken van deze bevragingen, verloopt alles vlot en efficiënt -  je bespaart tijd en geld.
 • Optimum C garandeert absolute neutraliteit bij de afname en de verwerking van de resultaten - als externe partner hebben we geen baat bij goede of slechte resultaten, enkel bij correcte en objectief waargenomen resultaten.
 • Een bevraging door Optimum C verloopt anoniem, in een sfeer van vertrouwen, waarbij de medewerker niet sociaal wenselijk antwoordt. Dit levert betrouwbare resultaten op, waar je als leidinggevende echt iets mee bent.
 • De resultaten worden afgewogen tegen de resultaten van eerdere bevragingen met dezelfde methodiek (vandaag al 2.500 exemplaren in de databank).

Hoe gaan we te werk?

 1. We plannen een verkennend gesprek. Hoe verloopt de interne communicatie vandaag? Hoe verspreiden we de oproep tot deelname naar de medewerkers? Wilt u nog extra vragen stellen aan uw medewerkers? 
 2. De vragenlijst wordt aangepast (gepersonaliseerd op het vlak van introductie, bedanking, eventuele bijkomende vragen). 
 3. De instructies voor het invullen worden verspreid via de interne communicatiekanalen van je organisatie. 
 4. De medewerkers hebben een afgebakende periode om de vragenlijst in te vullen
 5. Je ontvangt de verwerkte resultaten in een overzichtelijk rapport, met de conclusies uit de benchmark.

 

Kostprijs: 1.650 euro (excl. BTW)

Voor meer info of een aanvraag, contacteer ons via 02/751.37.00 of info@vzwoptimumc.be