Tevredenheidsmeting bewoners

Gelukkige bewoners, die tevreden zijn met de zorg- en dienstverlening. Daar doet elke ouderenzorgvoorziening het voor. De overheid ontwikkelde recentelijk een aantal middelen om de zorgkwaliteit op objectieve wijze in kaart te brengen. Dit betekent een grote vooruitgang voor de controle op en opvolging van de zorgkwaliteit in de hele sector. 

Maar soms wil je als organisatie verder gaan en echt het verschil maken. Je wilt niet gewoon tevreden bewoners, je wilt echt een meerwaarde betekenen voor hen. Daarvoor moet je de vinger aan de pols houden en dieper graven dan waar de overheid tijd voor heeft. Bovendien bevraagt de overheid slechts een steekproef van voorzieningen en het is onduidelijk of ze de meting op langere termijn zal blijven doen.

Waarom een tevredenheidsmeting door Optimum C?

  • Optimum C beschikt over een geijkte bevragingstool. Dankzij onze ervaring met het afnemen en verwerken van deze bevragingen, verloopt alles vlot en efficiënt -  je bespaart tijd en geld.
  • Optimum C garandeert absolute neutraliteit bij de afname en de verwerking van de resultaten - als externe partner hebben we geen baat bij goede of slechte resultaten, enkel bij correcte en objectief waargenomen resultaten.
  • Een bevraging door Optimum C verloopt in een sfeer van vertrouwen, waarbij de bewoner niet sociaal wenselijk antwoordt. Dit levert betrouwbare resultaten op, waar je als organisatie echt iets mee bent.
  • De resultaten worden afgewogen tegen de resultaten van eerdere bevragingen met dezelfde methodiek (vandaag al 2.500 exemplaren in de databank).
  • Optimum C neemt de specifieke situatie van jouw voorziening mee in rekening en geeft advies op maat.

Hoe gaan we te werk?

  1. We plannen een verkennend gesprek en bespreken onder meer de praktische organisatie en de planning.
  2. Een gekwalitificeerde medewerker van Optimum C neemt bij 25 bewoners een interview af. De bewoners worden geselecteerd via een gestratificeerde steekproef (o.b.v. de structuur van je organisatie). 
  3. Er wordt een vragenlijst ter beschikking gesteld van de familie van 25 andere bewoners. 
  4. Je ontvangt de verwerkte resultaten van de in totaal 50 enquêtes in een overzichtelijk rapport, met de conclusies uit de benchmark.
  5. De opdracht wordt afgesloten met een evaluatiegesprek met je Optimum C-consultant.

 

Kostprijs: 1.650 euro (excl. BTW)

Voor meer info of een aanvraag, contacteer ons via 02/751.37.00 of info@vzwoptimumc.be