Standaardaudit

Is er een gezond evenwicht tussen de zorgkwaliteit, het welzijn van je medewerkers en de financiële situatie? 
Laat een algemene basischeck-up uitvoeren van je organisatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan de hand van 15 parameters (zorg, HR en financieel beleid) maakt Optimum C de diagnose en formuleert aanbevelingen. Hoe zit het met je bezettingsgraad? Hoe zwaar is de zorggraad? Welk personeel wordt hiervoor ingezet of zou er voor moeten worden ingezet? Wat kunnen we uit een aantal objectieve gegevens afleiden m.b.t. betrokkenheid en tevredenheid van de medewerkers? Zijn de medewerkers bekwaam? Zijn de hoofdstromen van de inkomsten en de uitgaven in evenwicht? 
 
Voor deze audit wordt gebruik gemaakt van objectieve gegevens die je organisatie zonder (veel) extra werk beschikbaar heeft. Je ontvangt een gebruiksvriendelijke tool voor het bundelen en doorsturen van deze informatie. Het vraagt naar schatting maximum een uur van je tijd om deze tool in te vullen.
 
Je Optimum C-consultant analyseert alle cijfergegevens. De resultaten worden je op een overzichtelijke wijze gepresenteerd en bezorgd - kant en klaar voor een eventuele bespreking met je raad van bestuur. 
 
Prijs standaardaudit: 2.000 euro excl. BTW en verplaatsingsonkosten
 
Inbegrepen:
  • Optimum C komt ter plaatse voor een voorbereidend gesprek in jouw voorziening (halve dag)
  • Optimum C levert een gebruiksvriendelijke tool aan voor het bundelen en doorsturen van de nodige informatie en documenten.
  • Optimum C voert de analyse uit op organisatieniveau + benchmark op sectorniveau
  • Optimum C formuleert een reeks aanbevelingen en komt ter plaatse voor de bespreking in jouw voorziening (halve dag)
  • Je ontvangt alles in een mooi overzichtelijk document en een presentatie.
Wilt je meer inzicht over hoe je medewerkers de organisatie ervaren? Dan beveelt Optimum C een tevredenheidsmeting bij medewerkers en/of bij bewoners aan.